# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1171-IWWA آب، مسئله ای اجتماعی در ایران سیدجواد رفیعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
2 1412-IWWA اثرات استفاده از پساب صنعتی جهت آبیاری محصول جو آبی در مناطق نیمه خشک یحیی چوپان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1133-IWWA اثرات متقابل متغیرهای اقلیمی موثر در چگونگی تغییرات تبخیر منطقه ای در ایستگاه اهواز مینا سیاح فرد، الناز شرقی، وحید نورانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1420-IWWA اثر بهسازی بر میزان آبدهی چاه‌های آب شرب دشت علی‌آباد استان قم سید ادیب میرشفیعیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1260-IWWA اثر رابطه بین تغییرات عمق فاضلاب با ضریب زبری مانینگ در طراحی شبکه جمع‌آوری فاضلاب زهره پگاهی، مسعود طاهریون مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1217-IWWA اثر سینرژیک میکروب تیوباسیلوس دنیتریفیکانس و نانوذره آهن در کاهش نیترات آب فاطمه یزدیان، حمید راشدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1470-IWWA ایجاد کلان داده در راستای پایش شبکه‌های آب و فاضلاب به وسیله‌ی میکروکنترلرها کیوان حبیبی، سید حسین افضلی، علیرضا شاهوران، علی جمالی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
8 1320-IWWA (R2) اجرای پروژه رینگ خط انتقال آب شهر املش با هدف حذف تزریق مستقیم آب چاه‌ها به شبکه توزیع آب شهری نوید نوربخش، ارسلان قربانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1465-IWWA ارائه ی تجربه ها و تحلیل عوامل موثر در یکپارچه سازی موفق شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان زنجان مسعود احمدی، علی رضا جزء قاسمی، صادق حسینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1169-IWWA ارائه چارچوب تحلیل ریسک استفاده از پساب در کاربری­ های مختلف جواد شفیعی نیستانک، عباس روزبهانی، سید ابراهیم هاشمی گرمدره مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1413-IWWA ارائه مدل های جدید برونسپاری راهبری و تعمیرات تاسیسات جمع آوری فاضلاب ( محصول محور - بلند مدت ) علی عباسی زاده، حسین اسماعیلیان، سید محمد تفضلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
12 1491-IWWA (R1) ارتقاء ظرفیت آبدهی خط انتقال آب شهر مرودشت با استفاده از ایستگاه پمپاژ به صورت چاهک آرش چوبینه، رضا عسکری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
13 1117-IWWA (R1) ارزیابی اثرات اقتصادی اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف آب شهری بر سامانه فاضلاب هانیه صفرپور، مسعود تابش، سید احمدرضا شاهنگیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 1165-IWWA ارزیابی اثر بازیافت آب بر پایداری آبخوان سارا نظیف، محمدرضا رضاخانلو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1404-IWWA (R1) ارزیابی استفاده از پساب تصفیه شده برای کشاورزی مطالعه موردی: تصفیه خانه جنوب تهران سیده سمانه سجادی، علیرضا پرداختی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
16 1248-IWWA ارزیابی استفاده مجدد از پساب خاکستری مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی بلوک ۶ شهر برلین آلمان) مینا تصوری، یوسف اسماعیلی، علی ترابی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
17 1154-IWWA ارزیابی بهره‌وری اقتصادی منابع آب با استفاده از الگوریتم مجموعه ذرات (مطالعه موردی: دشت لیشتر، استان کهگیلویه و بویراحمد) یحیی رحیمی، ملیحه رحیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
18 1230-IWWA ارزیابی تاثیر کشت حفاظتی بر میزان انباشت اب باران در خاک و عملکرد گندم دیم در استان زنجان محمد هادی غفاریان مقرب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
19 1414-IWWA ارزیابی تنشهای ناشی از تغییرشکل بیضی گون‌ غلاف‌ لوله‌های فولادی مدفون با استفاده از فرمول IOWA مهدی دیهیم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 1018-IWWA (R1) ارزیابی توان سرزمین برای مکانیابی شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی با استفاده از نرم‌افزار GIS نیلوفر بهرامی، سعید کریمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1469-IWWA ارزیابی حرکت پوسته زمین ناشی از برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری InSAR (مطالعه موردی: بخش مرکزی دشت ورامین) سیدشهاب هاشمی، محمدعلی اطهری، حمیدرضا عزیزی، حمیدرضا هنری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
22 1021-IWWA (R1) ارزیابی دسترسی همگانی به آب سالم و خدمات بهداشتی فاضلاب در ایران به عنوان یک آرمان توسعه پایدار اردوان نیکنام مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
23 1058-IWWA (R1) ارزیابی ریسک تجهیزات تصفیه فیزیکی فاضلاب شهری سهند با استفاده از روش FMEA فازی غلامحسین صفری، محمد حسینی، یعقوب سلیمانزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
24 1149-IWWA ارزیابی ریسک سیلاب در راستای کاهش خسارات تأسیسات آب و فاضلاب (مطالعه موردی: شهرستان فشم) زینب رضائی اردبیلی، بهرام ملک محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
25 1241-IWWA ارزیابی روشهای درونیابی مکانی به منظور برآورد پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی بخش جنوبی شهرستان گنبد کاووس) مالک اشعری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
26 1220-IWWA ارزیابی سیستم حکمرانی منابع آب با توجه به بحران آب در ایران لیلا کریمی، ناهید شرافتی، عظیمه مظفری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
27 1456-IWWA ارزیابی شاخص کارایی مصرف انرژی سیستم هوادهی در فرآیند لجن فعال بیورآکتور MLE و هاضم هوازی تصفیه خانه فاضلاب رضا فتاحی، یونس نورالهی، شیدا تموزی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
28 1326-IWWA ارزیابی عملکرد در صنعت آب و فاضلاب (رویکرد نسبت ها و شاخص های مالی) فهیمه میرزاخلیلی، مسعود احسانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
29 1061-IWWA (R1) ارزیابی عملکرد سیستم تزریق و تصفیه رواناب شهری و ایده استفاده از ایستگاه تزریق چند منظوره ایمان سرومند، محمد پروین نیا، زهرا طالب زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
30 1396-IWWA (R1) ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی نرخ شکست لوله‌های سیستم‌های توزیع آب (مطالعه موردی :منطقعه 3 مشهد) مژگان شهرکی، غلامرضا عزیزیان، مهدی اژدری مقدم، جعفر جعفری اصل مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
31 1118-IWWA ارزیابی عملکرد ماژول‌های غشایی کلاف مارپیچی توسط مدل سازی CFD حسنعلی مهدیه، ناصر طالب بیدختی، ایوب کریمی جشنی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
32 1487-IWWA ارزیابی عملکرد مدل رگرسیون لجستیک در شبکه توزیع آب شهری (مطالعه موردی: منطقه 1 آب و فاضلاب تهران) محمدعلی اطهری، همایون مطیعی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
33 1031-IWWA (R1) ارزیابی کیفی برنامه درسی رشته مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی از منظر دانش-آموختگان به روش تحلیل سلسله مراتبی مهرشاد صمدی، محمد کاظم قربانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
34 1047-IWWA (R1) ارزیابی کیفیت و ارائه راهکار عملیاتی جهت افزایش کیفیت لجن در تصفیه خانه های فاضلاب شهر مشهد امیر اکبرزاده، علی صادقیان میلانی، محمود زاهدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
35 1063-IWWA ارزیابی کیفی منابع آبی آلاینده زیست محیطی و مدیریت تاثیرات آن (مطالعه موردی: شهر مشهد) رضا قارنگیان، عباس کوچک زاده دندانساز، هاشم کوچک زاده دندانساز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
36 1053-IWWA ارزیابی کیفی منابع آبی آلاینده زیست محیطی و مدیریت تاثیرات آن (مطالعه موردی: شهر مشهد) رضا قارنگیان، عباس کوچک زاده دندانساز، هاشم کوچک زاده دندانساز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
37 1071-IWWA ارزیابی کیفی منابع آبی آلاینده زیست محیطی و مدیریت تاثیرات آن (مطالعه موردی: شهر مشهد) رضا قارنگیان، عباس کوچک زاده دندانساز، هاشم کوچک زاده دندانساز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
38 1353-IWWA ارزیابی لرزه ای قابلیت اعتماد شبکه آبرسانی نسترن نصیری، عمار صفایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
39 1506-IWWA ارزیابی مدیریت راهبردی منابع آب به منظور احیای رودخانه های فصلی شهری استان خراسان رضوی الناز فرحبخش، رضا قارنگیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
40 1471-IWWA ارزیابی مقدار بهینه حضور باکتری رشته ای در لجن فعال و تأثیر آن بر کیفیت پساب خروجی - مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب شماره 4 شهر مشهد (التیمور) ابراهیم اسماعیل زاده، موسی خوشرفتار، علیرضا قدسی زاده آزرمی، سید محمد تفضلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
41 1086-IWWA (R2) ارزیابی مکانی- زمانی شیرهای آتش نشانی ، فشارشکن‌ها و مخازن آب در منطقه 2 تهران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی مهرداد توکل زاده، شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
42 1066-IWWA (R2) ارزیابی مکانی_زمانی شیرهای آتش نشانی ، فشارشکن‌ها و مخازن آب در منطقه 2 تهران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی1 مهرداد توکل زاده، شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
43 1455-IWWA ارزیابی مکانی و مدیریت فشار شبکه توزیع آب با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: شهر درح خراسان جنوبی) جواد حسینی، صادق فریور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
44 1460-IWWA ارزیابی نواحی بهینه برای احداث پنل‌های خورشیدی با استفاده از سنجش از دور و GIS در استان خوزستان ابراهیم شریفی فرد، عظیم صابری، کاظم رنگزن، محمود جورابیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
45 1424-IWWA ارزیابی و اولویت بندی ریسک‌های ساخت و بهره برداری یک شبکه جمع آوری و هدایت آب‌های سطحی حسنا قبادی نژاد، عبدالرضا یوسفی، فرشاد فلاح مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
46 1387-IWWA (R1) ارزیابی و مقایسه روشهای نوین بازسازی شبکه های جمع آوری فاضلاب (مطالعه موردی شبکه فاضلاب اصفهان) فرشاد اسدی خشوئی، علی خوش فطرت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
47 1185-IWWA (R2) ارزیابی و مقایسه روش های هوش مصنوعی در پیش بینی غلظت رسوب معلق (مطالعه موردی: رودخانه می سی سی پی) آیه کرمی، بهاره راحلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
48 1300-IWWA آزمایش پمپاژچاه به روش مکانیزه درچاههای عمیق غلامرضا مهرنوش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
49 1249-IWWA آسیب شناسی علل مراجعات حضوری مشترکین بر رغم استقرار سیستم های ارائه خدمات غیر حضوری سعید اژدریفر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
50 1350-IWWA استفاده از ابزار Darwin Calibrator درمدلسازی شبکه های آبرسانی با رویکرد بهره‌برداری علی بهمن، غلامحسین اکبری، مرتضی فیروزه، غلامحسین ساقی مقاله پذیرفته شده است
51 1243-IWWA استفاده از انرژی های نوین (انرژی خورشیدی) جهت راه اندازی سیستم های کلرزنی فتوولتائیک درفرایند گندزدایی آب آشامیدنی امیرحسین شفیعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
52 1499-IWWA استفاده از انواع مناسب فولادهای ضد زنگ در صنعت آب میر فرید عطارچی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
53 1209-IWWA استفاده از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی: مرور برخی تحقیقات انجام شده محبوبه رحیم پور، احسان نیکنام مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
54 1478-IWWA استفاده از میکروکپسولهای حاوی آنزیم HRP و نانوذرات پراکسیدکلسیم جهت حذف فنول از پسابهای آلوده سید حسین میردامادیان، حمید مقیمی، صدیقه اسد، سید محمد مهدی دستغیب، فرزانه کریمیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
55 1343-IWWA استقرار DMA در شبکه توزیع آب شهری و بررسی میزان آب بدون درآمد (مطالعه موردی: منطقه۴ آب و فاضلاب تهران) سیدشهاب هاشمی، حمیدرضا هنری، محمدعلی اطهری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
56 1029-IWWA (R1) استقرار سیستم مدیریت انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب شهری اکبر محمدزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
57 1338-IWWA اصلاح ساختار سطح نانولوهای کربنی باماده ی8-Hydroxyquinioline به منظور افزایش جذب آموکسی سیلین از محلول های آبی مهناز بذرگری، نفیسه فرهادیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
58 1078-IWWA (R1) افزایش تاب آوری تأسیسات آبرسانی در برابر تهدید سیل مهدی جعفرزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
59 1044-IWWA افزایش دقت و سرعت تعیین پارامترهای نشت در شبکه‌های آبرسانی با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان سعید سرکمریان، علی حقیقی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
60 1065-IWWA افزایش زون بندی شبکه توزیع درلایه های فشاری در راستای کاهش حوادث و هدررفت شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران ، عابدین ساجدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
61 1127-IWWA (R1) افزایش زون بندی لایه های فشاری شبکه توزیع در راستای کاهش حوادث آب عابدین ساجدی، شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
62 1313-IWWA افزایش زون بندی لایه های فشاری شبکه توزیع در راستای کاهش حوادث آب. عابدین ساجدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
63 1325-IWWA (R1) افزایش زون بندی لایه های فشاری شبکه توزیع در راستای کاهش حوادث آب.. عابدین ساجدی، شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
64 1119-IWWA افزایش زون بندی لایه های فشاری شبکه توزیع در راستای کاهش حوادث و هدررفت عابدین ساجدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
65 1126-IWWA افزایش زون بندی لایه های فشاری شبکه توزیع در راستای کاهش حوادث و هدررفت آب عابدین ساجدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
66 1397-IWWA افزایش ظرفیت استحصال چاه به کمک مدلسازی با نرم افزار WaterGEMS (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب اصفهان منطقه شهرضا) هادی اصلانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
67 1206-IWWA افزایش ظرفیت تصفیه خانه و افزایش کیفیت آب خروجی (مطالعه موردی: تصفیه خانه آب شماره 2 کرج) سید نورالدین پرندک، پیمان پورنگ، سحر حسن زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
68 1393-IWWA امکان‌سنجی استحصال آب از رطوبت هوا و مه: مطالعه موردی جزیره کیش زهرا مجیدی، بهاره بخش زحمتکش مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
69 1186-IWWA امکان سنجی استفاده از گیاه وتیور در پالایش فاضلاب ها و پساب های شهری، صنعتی و روستایی غضنفر مودت، ساسان محسن زاده، یاشار مودت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
70 1195-IWWA ایمنی در شبکه آب و فاضلاب: عوامل موثر، مخاطرات، راهکارها سیدرضا حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
71 1157-IWWA آنالیز حساسیت پارامترهای موثر در حداکثر ضربه قوچ خط انتقال آب سدکوثربا استفاده از نرم افزار HAMMER10.2 طلعت نامداری، ناصر طالب بیدختی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
72 1486-IWWA انتخاب بهینه لوله های مورد استفاده در شبکه جمع آوری فاضلاب با توجه به جنس بافت زمین و شرایط اجرا در استان یزد احسان کامرانی، مصطفی مهدوی زاده، بی بی سعیده تابافر، میرنقی موسوی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
73 1244-IWWA انتقال آب دریا به منظور شیرین سازی با استفاده از دستگاه مبدل انرژی موج پیمان کشاورز آب پرده، مسیح ذوالقدر، سید محمدعلی زمردیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
74 1443-IWWA اندازه گیری و سینتیک فرمالدهید در پساب های صنعتی و تصفیه فتوکاتالیستی آن توسط نانو کاتالیست قاسم نهاوندی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
75 1038-IWWA (R1) اولویت بندی اجرای پروژه های آبرسانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره( 1395-1398) مریم سقایی، نیما شفیعی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
76 1501-IWWA اولویت‌بندی بازسازی شبکه‌های توزیع آب بر اساس نرخ شکستگی با استفاده از روش خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی امیرمحمد آریایی، محمدرضا جلیلی قاضی زاده، ایمان مصلحی، مهدی کمیلی، مهدی هدی آتشکار، هادی مغربی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
77 1124-IWWA (R1) بازیافت پساب فاضلاب، رهیافتی نوین در اقتصاد چرخشی و پایداری منابع آب (مطالعه‌ی موردی: شهر آلیکانته در ایالت خودمختار والنسیای اسپانیا) شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران ، حسین سجادی فر، محمد داودآبادی، هنگامه دولتشاهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
78 1419-IWWA برآورد تابع تقاضای آب خانگی استان سمنان سحر صفرپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
79 1373-IWWA (R1) برآورد تابع هزینه آب شرب شهری در شرکت آب و فاضلاب استان همدان راضیه کرمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
80 1163-IWWA برآورد خسارت مالـی ناشی از حـوادث انشـعاب با استفـاده از شبکـه های عصبـی مصـنوعی آرش زارعیان، حمیدرضا حکمت مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
81 1336-IWWA برآورد میزان بهینه اختلاط آب چاههای سطح شهر در مخازن توزیع آب موردی شهر زاهدان مهران بازدیدی، سید امین آرمان هاشمی منفرد، حجت حسین پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
82 1446-IWWA بررسی ابعاد اقتصادی اجرای برون سپاری فعالیت‌های بهره‌برداری در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه (با رویکرد اقتصاد مقاومتی ) علی عسگر سبحانی، علی اکبر احمدوتدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
83 1407-IWWA بررسی اثر حضور تک یاخته های لجن فعال بر کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب – مطالعه موردی تصفیه خانه شماره 4 مشهد حسین میثمی، علی نقی زاده، موسی خوشرفتار مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
84 1103-IWWA (R2) بررسی ارائه راهکارهای ارتقای جایگاه اجتماعی صنعت آب و فاضلاب فاطمه رستگاری پور، فاطمه مساحی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
85 1112-IWWA بررسی ارزشگذاری قیمت آب با توجه به اقتصاد محیط زیست محبوبه کریمی، اردشیر سلطانیان، محمد علی روحانی، علیرضا کریمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
86 1109-IWWA بررسی استفاده از CHP جهت استحصال انرژی الکتریکی، مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب تبریز امیرحسن طالبی، بایندور محمدزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
87 1521-IWWA بررسی استفاده مجدد از فاضلاب خام و تصفیه شده در کشاورزی با توجه به تاثیرگذاری آن بر تجمع عناصر سنگین بر خاک همراه با مروری بر تحقیقات صورت گرفته محمد باقر ایرانی، علیرضا جاویدی مطلق، بهرام لاجوردی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
88 1201-IWWA بررسی اصول و اقتصاد مدیریت فشار با تکیه بر مطالعات موردی آفریقای جنوبی محمد رضا سهیلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
89 1040-IWWA بررسی افزایش کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شهری با فرآیند طبیعی با استفاده از صافی درشت‌دانه با جریان افقی (HRF) مجید دایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
90 1237-IWWA بررسی اقتصادی استفاده مجدد از پساب به عنوان راهکاری فنی در راستای مدیریت تقاضای آب امید محقق، کیوان اصغری، آزاده احمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
91 1303-IWWA بررسی اقتصادی سیستم هوشمند قرائت مشترکین غیرخانگی (مطالعه موردی:شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران) شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران ، حوریه السادات حسینی، خاطره محرم نژاد اصل، سید حسین سجادی فر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
92 1074-IWWA (R1) بررسی الزامات وچالشهای حمایت از کالای ایرانی– نمونه موردی آبفای استان مرکزی اشرف احمدلو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
93 1495-IWWA (R1) بررسی امکان استفاده از لجن تخلیه شده برکه بی‌هوازی در مصارف کشاورزی (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب سبزوار) حسین ریاضی، احسان ثابتی امینائی، سیدعلی شایقی، حسین چشمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
94 1145-IWWA بررسی پارامترهای کیفی فاضلاب با استفاده از مدل‌های خطی و تاثیر روش های پیش پردازش بر دقت آنها خدیجه لطفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
95 1076-IWWA (R1) بررسی پارامترهای موثر بر طراحی و عملکرد بیوراکتور غشایی الهام موحد، سروش عزیزی، فرشید پژوم شریعتی، محمدرضا مصدقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
96 1356-IWWA بررسی تاثیرات دوری ونزدیکی به مشهد برنوع کاربری های آب غیرمجاز (مطالعه موردی : روستاهای شرق مشهد) یاسر حیرانی، هاشم کوچک زاده دندانساز، حجت عباسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
97 1095-IWWA (R1) بررسی تاثیرات هوشمندسازی بر بهره‌برداری و کاهش هدررفت تاسیسات آبرسانی شهر قمصر مهدی به زارع آرانی، سید علیرضا خادمی فر، علیرضا صبوری، علیرضا زراعتکار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
98 1492-IWWA (R1) بررسی تأثیر احداث مخزن روی شبکه آب بهداشتی شهر زاهدان میلاد انصاری، حجت حسینپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
99 1524-IWWA بررسی تأثیر افزایش جمعیت بر بحران های کم آبی (مطالعه موردی شهر شیراز) محمد باقر ایرانی، بهرام لاجوردی، علیرضا جاویدی مطلق مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
100 1045-IWWA بررسی تاثیر اقدامات مدیریت مصرف آب در راستای سازگاری با کم آبی در ادارات استان قم علی جان صادق پور، عبدالهادی مطهری، علی کریمیان، حسن فرمانی انتظام مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
101 1088-IWWA بررسی تاثیر امواج اولتراسوند بر خواص فیزیکوشیمیایی پوشش نانو ذرات زینک اکساید و کاربرد آن در تصفیه پساپ صنعتی متیلن بلو با استفاده از روش سونوفتوکاتالیستی احمد نجفی دوست ، احمد نجفی دوست مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
102 1344-IWWA بررسی تأثیر تهویه آدم رو ریزشی در کاهش خوردگی خط انتقال فاضلاب اصلی بتنی مهدی گودرزی متین، علیرضا رودبارانی، سعید سرآبادانی، مهران مامقانی نژاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
103 1227-IWWA (R1) بررسی تاثیر دما بر عملکرد فرآیند جذب نیکل توسط نانو گرافیت تکتم شهریاری، مریم شیرازی نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
104 1158-IWWA بررسی تاثیر نظام آراستگی 5S درتعهد و وفاداری پرسنل سازمان مورد کاوی ( اداره آب و فاضلاب استان سمنان ) محبوبه شهروی، مهرداد علی زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
105 1451-IWWA بررسی تاثیر ویروس کووید19 بر مصرف آب شرب و بهداشت استان فارس و شهرستان شیراز معصومه عسکری، محمد حسن طلعتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
106 1477-IWWA بررسی تجارب و مزایای پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب الهام رجبی، احسان فرصت کار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
107 1363-IWWA بررسی ترمودینامیک جذب کروم توسط نانو اکسید مس تکتم شهریاری، حجت کنگازیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
108 1449-IWWA بررسی تصفیه پساب فاضلاب با استفاده از کرم خاکی D. veneta مجتبی یحیی آبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
109 1253-IWWA بررسی تصفیه خانه فاضلاب بعنوان منبع مهم دریافت کننده و رهاکننده میکروپلاستیک ها بمنظور ارائه راهکار مجید قریشی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
110 1198-IWWA بررسی تغییر اقلیم در جمع‌آوری، تصفیه و بازیافت آبهای سطحی و رواناب‌ها هادی دلاور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
111 1463-IWWA بررسی توزیع و روند شوری در آبخوان شاهرود و منطقه‌بندی آن از نظر کیفیت آب آبیاری زهرا بوسلیک، هادی جعفری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
112 1008-IWWA (R1) بررسی توسعه مدیریت بهروری منابع انسانی پایدار در راستایی حفظ منابع آب زیرزمینی استان یزد علی حیدری اشکذری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
113 1475-IWWA بررسی حذف قبض کاغذی و جایگزینی قبض پیامکی در شرکت آبفا اصفهان (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب اصفهان منطقه شهرضا) هادی اصلانی، فروزان بهرامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
114 1106-IWWA بررسی رابطه بین صفات مشترکین و ویژگیهای ارائه خدمت با پرداخت به موقع قبوض مطالعه موردی مشترکین روستایی شهرستان گنبد کاووس محبوبه کریمی، اردشیر سلطانیان، بهزاد هرمزی، علیرضا کریمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
115 1468-IWWA بررسی رابطه بین میزان تغییرات سطح زمین و آب‌زیرزمینی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Sentinel-1 و مدل‌های آماری (مورد مطالعاتی: دشت ورامین) محمدعلی اطهری، حمیدرضا عزیزی، سیدشهاب هاشمی، حمیدرضا هنری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
116 1415-IWWA بررسی راهکارهای ارزیابی کیفیت مواد منعقد ساز پلیمری مورد استفاده در تغلیظ و آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب فرهاد میثمی، فاطمه صادقی، الهه خیامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
117 1189-IWWA بررسی ریسک‌های ایمنی پروژه‌های آب و فاضلاب برمبنای روش FMEA فازی (مطالعه موردی: منطقه یک شیراز) عظیمه مظفری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
118 1205-IWWA بررسی روش MBR برای تصفیه فاضلاب‌های شهری با هدف بازیافت پساب رویا فرشچی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
119 1075-IWWA (R1) بررسی روش های آبگیری از لجن فاضلاب فرزانه فریدی راد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
120 1192-IWWA بررسی روشهای تامین منابع مالی پایدار در پروژه‌های آب و فاضلاب علیرضا مدنی سادات مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
121 1081-IWWA بررسی رویکرد مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در ابنیه های شهری و اثر آن بر محیط زیست سینا غنی، فاطمه ایزدیان، پیام سلاجقه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
122 1525-IWWA بررسی زبری سطح داخلی انواع لوله‌های فایبر گلاس با دستگاه تست کننده زبری سطح فرنوش آقایی دانشور، ناصر طالب بیدختی، سید مهدی دهقان، سید محمد مهدی الهامیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
123 1080-IWWA (R2) بررسی زیست محیطی آثار احتمالی معدن سرب و روی راونج بر آبهای زیرزمینی و سطحی (شرب و کشاورزی)پیرامون روستای راونج مهدی ابراهیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
124 1079-IWWA (R2) بررسی زیست محیطی نفوذ آلودگی خاک ناشی از استخراج معدن سرب و روی راونج بعنوان خطری بالقوه برای آلودگی سفره های آب های زیر زمینی مهدی ابراهیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
125 1207-IWWA بررسی زمینه های قانونی مشارکت بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب حامد یزدیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
126 1484-IWWA بررسی سینتیک جذب کروم توسط کربن فعال شیرین بیان تکتم شهریاری، حجت کنگازیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
127 1311-IWWA (R1) بررسی سه روش پرکاربرد برای محاسبه‌ی نشتاب در شبکه‌های فاضلاب مجزا محسن رضائی، مسعود تابش، سید احمدرضا شاهنگیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
128 1202-IWWA (R1) بررسی شاخص کیفی رودخانه بالیخلوچای اردبیل بر اساس IRWQI در سال 1398 مینا مرادی، حسین عبداله زاده، کمال حسنی، مهدی وثوقی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
129 1016-IWWA (R1) بررسی شاخص های خورندگی و رسوبگذاری آب شرب تصفیه خانه پردیس فرزانه فریدی راد، معصومه قلی نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
130 1064-IWWA (R3) بررسی شاخص های مؤثر در شکست و نشت در خطوط انتقال آب و فاضلاب ( مطالعه موردی خطوط انتقال آب غدیر در استان خوزستان) روزبه آقامجیدی، جواد جعفری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
131 1251-IWWA بررسی عددی الگوی جریان در زانویی 09 درجه بهاره نعمتی، عبدالمهدی بهروزی، محمد واقفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
132 1314-IWWA بررسی عددی رسوب گذاری وآبشستگی اطراف لوله‌های کف دریا عابدین ساجدی، عادل عزیزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
133 1323-IWWA بررسی عددی رسوب گذاری وآبشستگی اطراف لوله‌های کف دریا. عابدین ساجدی، عادل عزیزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
134 1324-IWWA (R2) بررسی عددی رسوب گذاری وآبشستگی اطراف لوله‌های کف دریا.. شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران ، عابدین ساجدی، عادل عزیزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
135 1399-IWWA بررسی عدم قطعیت‌های گزینه‌های تامین آب شهر مشهد مجتبی نیرومند، محمد سلطانی اصل، هاشم کوچک زاده دندانساز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
136 1110-IWWA بررسی علل تاخیر در پرداخت آب بهای مصرفی مطالعه موردی مشترکین روستایی شهرستان آق قلا محبوبه کریمی، اردشیر سلطانیان، بهزاد هرمزی، علیرضا کریمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
137 1389-IWWA بررسی عمر الکتروپمپ های شناور نو و تعمیری علی کوه پایه، محمد حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
138 1042-IWWA بررسی عوامل بازدارنده اجرای طرحهای پژوهشی در صنعت (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی) نرگس نوزاد، فریبا قوجازاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
139 1255-IWWA بررسی عوامل موثر در احتمال وقوع کمبود ‌آب شرب براساس مدل پیش‌بینی رگرسیون لجستیک چندگانه با اثر متقابل معصومه شیراوژن، موسی اسمعیل زاده، الهام پورحاج مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
140 1318-IWWA بررسی کارایی هیدرولیکی شبکه‌های توزیع آب با تنظیم بهینه شیرهای فشارشکن در الگوریتم جامعه مورچگان سیده عطری ثاقبیان، دکتر مهدی دینی، ابراهیم اسدی، اصغر اسدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
141 1168-IWWA (R1) بررسی کارائی پرسولفات فعال شده با پیریت برای حذف متیل پارابن از محلول های آبی فرزاد محمدی، زینب رستمی فصیح، ایوب رستگاری، اسرافیل عسگری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
142 1111-IWWA (R2) بررسی کاربرد پروتکل ODD برای مدل‌سازی عامل بنیان در حوزه مدیریت آب شهری سید احمدرضا شاهنگیان، مسعود تابش، هانیه صفرپور، محسن رضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
143 1148-IWWA بررسی کاربرد فناوری نانوفیلتراسیون در سختی‌زدایی آب کشورهای مختلف وحیده خسروی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
144 1091-IWWA (R1) بررسی کیفیت پساب تصفیه‌خانه فاضلاب برای آبیاری با استفاده از شاخص کیفیت مبتنی بر تابع تجمیع ترکیبی زهرا جمشدزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
145 1509-IWWA بررسی کیفیت شیرابه حاصل از محل دفن زباله شهری و کارخانه بیوکمپوست (مطالعه موردی: شهر سنندج) عبدالله قوامی، جمشید مجیدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
146 1316-IWWA (R2) بررسی کیفیت لجن دفعی و کارایی تصفیه خانه های فاضلاب شهری در تجزیه زیستی فاموتیدین (مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب فخب گیلان) خیزران ابراهیمی ثابت، آزاده فرازدل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
147 1481-IWWA بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت های شمالی دریاچه ارومیه سمیه امامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
148 1430-IWWA بررسی کلیه جهات عملکردی انواع شاسی های الکتروپمپ ها در ایستگاه های پمپاژ آب عارفه السادات فعال نظری، هادی قاسمی ورجانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
149 1386-IWWA (R1) بررسی لرزه ای اثر تغییرات ابعاد مخزن بر حداکثر نوسانات سطح آب مسعود جلودار، محسن لامع مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
150 1151-IWWA (R1) بررسی محدودیت های عملکردی سیستم کپسول هوای فشرده در منهول های فاضلاب زینب آشوری، سعید عظیمی زواره مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
151 1448-IWWA بررسی مدل های مدیریت خدمات آبرسانی روستایی و ارائه یک مدل پیشنهادی برای کشور علیرضا آقابابائی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
152 1402-IWWA بررسی مروری خطر بیوتروریسم در سیستم های تامین و تصفیه آب و روش های مقابله با آن محدثه دورودیان شاغل در شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران ، بهار برهمن مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
153 1357-IWWA بررسی میزان حذف COD فاضلاب خروجی سپتیک تانک به روش سیستم بیولوژیکی رشد چسبنده با مدیای متحرک (MBBR) جهت استفاده مجدد برای آبیاری فضای سبز کیمیا نوایی، ایوب کریمی جشنی، سولماز سعادت مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
154 1439-IWWA بررسی میزان حوادث و اثر آن بر تلفات آب در شبکه توزیع آب شهر فولادشهر بهنام معتمدی، سهیلا زارع پور، علی ناظمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
155 1178-IWWA بررسی میزان غلظت نیترات چاه های رودهن با استفاده از GIS طی سال های 97-93 نیوشا اویسی، فاطمه تبریزی، معصومه قلی نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
156 1334-IWWA بررسی میزان مصرف آب و ضریب تبدیل آب به فاضلاب در صنعت (مطالعه موردی صنایع غذایی در استان خراسان رضوی ) هومن اسکناسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
157 1507-IWWA بررسی میزان نشست طولانی مدت در سدهای سنگریزه ای با هسته رسی، مطالعه موردی سد تبارک آباد سلمان پوراسماعیل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
158 1232-IWWA بررسی مزیت های راکتورهای ناپیوسته متوالی (SBR) در تصفیه فاضلاب رسول باقرآبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
159 1418-IWWA بررسی ملاحظات اجرایی ساخت تصفیه خانه های فاضلاب غیر متمرکز با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره احسان پاینده جزی، محدثه سادات شاهمرادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
160 1032-IWWA (R1) بررسی منابع و مصارف آب شرب، کشاورزی و صنعت دشت هراز-مازندران با استفاده از روش تورنث ویت و پنمن به منظور ارزیابی بیلان آب سطحی حسن محمدی، رضا خلیلی، سجاد محمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
161 1182-IWWA (R1) بررسی نتایج آزمون خوشه‌ای کنتورهای آب با هدف کاهش هدر رفت ظاهری آب مهدی به زارع آرانی، علی دلخواه، یاسر اسماعیلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
162 1422-IWWA بررسی نظریه ورشکستگی آب و مدیریت در اشتراک منابع آبی، مطالعه موردی: رودخانه فهلیان محمدحسین احمدی، آفشین آبراهه، علی کاظمی نژاد، رسول رجب پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
163 1191-IWWA (R1) بررسی نقش پدافند غیرعامل در شبکه آبرسانی و سدهای ایران (مطالعه موردی) علیرضا مدنی سادات مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
164 1505-IWWA (R1) بررسی نقش مولفه‌های سرمایه‌های اجتماعی در اثربخشی اقدامات موثر به منظور مدیریت و سازگاری با بحران کم‌آبی مسعود حراقی، علی درویشی، مریم حراقی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
165 1426-IWWA بررسی نقش و اثر بخشی راهکارهای فن آوری اطلاعات بر افزایش تاب آوری سازمانی سمیه درویش زاده دشتکی، حبیب فلاح زاده، علی محمودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
166 1188-IWWA بررسی و ارزیابی پیاده‌سازی اصول پدافند غیرعامل در پروژه‌های شرکت آب و فاضلاب شیراز عظیمه مظفری، لیلا کریمی، محمدعلی طاهردوست، سعید عابدی، ناهید شرافتی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
167 1143-IWWA بررسی و امکان‌سنجی استفاده از سیستم بی‌هوازی لجن در فرآیند SBR-مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب خین عرب مشهد مهدی پهلوانی، امیر اکبرزاده، سید محمد تفضلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
168 1500-IWWA بررسی و تحلیل اثربخشی سند سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در مدیریت پایدار منابع آب محسن عزیزی، حسن مرادی، سعید تکیه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
169 1352-IWWA (R1) بررسی و تحلیل پتانسیل آب مجازی و آب سبز در مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی استان خراسان شمالی مهدی اباذریان، سلمان پوراسماعیل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
170 1147-IWWA بررسی و شناخت اقتصاد آب با رویکرد نقش آن در توسعه پایدار ایران علیرضا مالکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
171 1339-IWWA بررسی وضعیت کیفی آبخوان دشت بوکان با استفاده از شاخص کیفیت منابع آب زیرزمینی ایران محمدرضا وصالی ناصح، مرتضی خالصی دوست، حمیده مطلبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
172 1510-IWWA بررسی وضعیت مدیریت پساب تولیدی بیمارستانهای استان کردستان در سال 95-96 عبدالله قوامی، جمشید مجیدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
173 1523-IWWA بررسی وقوع پدیده قوس زدگی در سد تبارک آباد سلمان پوراسماعیل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
174 1174-IWWA بررسی و کاربرد نانو جاذب مغناطیسی عامل دار شده با 2-مرکاپتو بنزوکسازول (Fe3O4@SiO2@CPTMS@MB) جهت حذف فلزات سنگین Pb2+, Ni2+ ,Cd2+ درون آب مریم آرین نژاد، مریم جاجرمی خیاط، علی شاکری کندری، مسعود روح بخش معیاری دوم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
175 1025-IWWA (R1) بررسی و مرور مدل های آنالیز ریسک و ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی بخش شبکه های آبرسانی شهری و سیستم های فاضلاب مجید نیازکار، ناصر طالب بیدختی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
176 1458-IWWA بررسی و مقایسه انواع روش های متداول آبگیری از لجن تصفیه خانه های فاضلاب محمد باقر ایرانی، علیرضا جاویدی مطلق، محمود دهقانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
177 1319-IWWA (R2) بررسی و مقایسه میزان حذف کدورت آب ناشی از سیل توسط تصفیه خانه مجهز به صفحات بافل نوید نوربخش، عباس حسنی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
178 1101-IWWA برون‌سپاری خدمات آب و فاضلاب، مزایا، چالش‌ها و راهکارها علیرضا رخشانی نسب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
179 1369-IWWA بکارگیری الگوریتم NSGAII برای جانمایی بهینه حسگرهای تشخیص کیفیت به منظور کشف آلودگی و تأمین امنیت در شبکه‌های توزیع آب حمیده جعفری، یوسف عرفانی نسب، سعید طاعتی، علی نوروزی ارکوینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
180 1333-IWWA بهبود تاب آوری تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از سیستم کنترل هوادهی سارا نظیف، میلاد رجائی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
181 1161-IWWA بهسازی کیفیت لجن با استفاده از تزریق آهک و ازن(مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب شیراز) عنایت اله مهبودی، سودابه مهبودی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
182 1366-IWWA (R1) بهینه یابی فرآیند جذب Cu(II) از محیط های آبی با استفاده ازمهره های مغناطیسی آلژینات محمد حسین فلاح دخت، مسعود نوشادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
183 1216-IWWA بهینه یابی فرآیند حذف ( Cu(IIاز محیط های آبی با استفاده ازمهره های جاذب مغناطیسی آلژینات محمد حسین فلاح دخت، مسعود نوشادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
184 1222-IWWA بهینه یابی فرآیند حذف Cu(II) از محیط های آبی با استفاده ازمهره های جاذب مغناطیسی آلژینات محمد حسین فلاح دخت، مسعود نوشادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
185 1464-IWWA بهینه سازی استفاده از جریان هوای اجباری در تولید آب آشامیدنی به وسیله ترموسیفون در شهر بندر امام خمینی میلاد کارساز، برهان پورطالبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
186 1156-IWWA (R1) بهینه سازی عملکرد پکیج تصفیه فاضلاب نیروگاه سیکل ترکیبی فارس به روش SBR به وسیله وتلند و گیاه نخل مرداب فرزاد ابراهیمی، محمد مهدی صفارزاده، رضا خطیبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
187 1454-IWWA پیاده سازی GIS در شرکت آب و فاضلاب شیراز ابوذر عاشوری، فرزاد جهانمرد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
188 1218-IWWA پیاده سازی اسکادا بر بستر انتقال داده ترکیبی باند پهن و باریک با رمزنگاری پایان به پایان عماد رضایی، علا ایرانمنش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
189 1131-IWWA (R1) پیاده‌سازی و چالش‌ها در بازسازی شبکه فاضلاب-روش CIPP (مطالعه موردی: اصفهان-ایران) علیرضا کامرانیان مارنانی، بشیر کریمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
190 1062-IWWA (R1) پایش پدیده خشکسالی به کمک پردازش تصاویر ماهواره ای- مطالعه موردی منطقه کاشان فرشید طغیانی خوراسگانی، سعید صادقیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
191 1037-IWWA (R1) پایش عملکرد مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با رویکردهای زمان، هزینه و کیفیت مریم سقایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
192 1213-IWWA پیش بینی تقاضای آب با استفاده از روش رگرسیون فازی و فازی -عصبی ملیحه سادات ملک جعفریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
193 1264-IWWA پیش بینی حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب شهری با استفاده از یادگیری ماشین سید فاضل شاه چراغ، حمیدرضا شریف واقفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
194 1073-IWWA (R1) پیش بینی سطح محصولات گندزدایی کننده آب خارج شده از سیستم توزیع آبرسانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: سیستم آبرسانی منطقه Jinhua چین) مهران سیف اللهی، مریم پرورش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
195 1247-IWWA پیش بینی میزان تقاضای آب شرب با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی: مطالعه موردی استان زنجان زیبا نوروزی، علیرضا جزء قاسمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
196 1479-IWWA پیش بینی مقدار تزریق کلر در پساب تصفیه خانه فاضلاب شماره 4 مشهد (التیمور) به روش رگرسیون خطی ابراهیم اسماعیل زاده، سید محمد تفضلی، صدیقه صادقی، سید علیرضا قدسی زاده آزرمی، امید سلیمانی فرد، موسی خوشرفتار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
197 1024-IWWA (R1) تاب آوری تصفیه خانه آب در برابر تهدید سیل پدرام موسوی، احمد دشتی، فرزاد بختیاری اصل، سجاد بلندنظر، محمد صالح زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
198 1090-IWWA (R1) تأثیر اقدامات پیشگیری از گسترش ویروس کرونا (COVID-19) در مصرف آب شهری(مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی) محمد خانی، لعیا رضایی ارجمند، سمیه فخیمی حسین زاد، هادی رضوی نژاد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
199 1100-IWWA (R2) تاثیر امواج اولتراسوند بر خواص فیزیکوشیمیایی پوشش نانو ذرات زینک اکساید و کاربرد آن در تصفیه پساپ صنعتی متیلن بلو با استفاده از روش سونوفتوکاتالیستی احمد نجفی دوست، سارا نیکمرام، حمید کاظمی حکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
200 1385-IWWA (R1) تأثیر تغییر ارتفاع آب بر حداکثر ارتفاع موج آب در مخازن مدفون تحت اثر زلزله مسعود جلودار، محسن لامع مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
201 1114-IWWA تاثیر خدمات الکترونیک بر هزینه های مالی در شرکت آب و فاضلاب استان گلستان محبوبه کریمی، بهزاد هرمزی، علیرضا کریمی، اردشیر سلطانیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
202 1511-IWWA تاثیر رژیم آبیاری و کاربرد پامیس بر گیاه پالایی فنانترن توسط گیاه کلزا محمد جواد امیری، علی شعبانی، عبداله جاویدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
203 1097-IWWA (R1) تاثیرسرمایه انسانی بر خلاقیت و نوآوری سازمانی با مداخله گر سرمایه فکری (مطالعه موردی : شرکت آب وفاضلاب استان تهران) شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران ، حوریه السادات حسینی، مهدی سارمی نائینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
204 1400-IWWA تأثیر شیوه‌های تعلیمی تئاتر پداگوژیک در آموزش کودکان (جلوگیری از هدررفت آب) ( با تأکید بر نمایشنامه مأموران ویژه) امیر شهبازنژند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
205 1132-IWWA تاثیر کارایی صفحات گرافیکی در پایش و راهبری فرآیندها و ضرورت روشمند کردن طراحی آنها در سیستم های اتوماسیون و هوشمندسازی محسن صادقی، فاطمه هنرمند شاذیله ئی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
206 1361-IWWA (R1) تاثیر کنترل خودکار ارتفاع گل بر بازیابی آب در تیکنرهای باطله مجتمع مس سرچشمه شیرکو شرفی، صمد بنیسی، غلام عباس پارساپور، امید رضا بشیری، حسین کاکایی، حجت الله پورامینایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
207 1355-IWWA تاثیر مخازن ذخیره آب خانگی بر پارامتر‌های هیدرولیکی شبکه توزیع آب رامتین مظاهری، محمدرضا جلیلی قاضی زاده، همایون مطیعی، ایمان مصلحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
208 1327-IWWA تاثیر هشدارها بر عملکرد اپراتور اتاق کنترل در بخش آب و فاضلاب احسان قاسمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
209 1382-IWWA (R1) تبیین و بررسی جنبه‌های مختلف تاب‌آوری در سامانه‌های آبی ثمین جباری، علی عبدالهی نسب، زهره بشارتی راد، آرش تقی پور زارعی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
210 1346-IWWA (R2) تجربه اجرای مدیریت فشار در محدوده مخزن 23 تهران محمد رضا تشیعی، پریسا منوچهری، احمد محمودی سوره، ابوالفضل عسکری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
211 1054-IWWA تجربه و نتایج حاصل از ساخت سایت شبیه سازی شده برای ایجاد فضای ایمن آموزشی و عملیاتی در زمینه بهره برداری از تاسیسات فاضلاب مهدی هشتجین مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
212 1057-IWWA تجزیه و تحلیل جذب یون‌های فلزی کروم وکادمیوم از پساب صنعت چرم توسط جاذب پوست نرم پسته جعفر گلی، الهام بنی فخر، ابراهیم علامتیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
213 1233-IWWA تجزیه و تحلیل فازی آب‌زیرزمینی دشت لیشتر گچساران جهت مصارف شرب اکبر خدری، محمد خیری اوروند مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
214 1374-IWWA تحلیلی بر ارزش اقتصادی آب در مصارف صنعتی استان قزوین بر اساس تئوری رانت اقتصادی و روش پسماند مرتضی تهامی پور زرندی، پچروانه نصیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
215 1332-IWWA (R1) تحلیل تصفیه خانه های فاضلاب توسط تکنیک مدیریت ارزش کسب شده (مطالعه موردی: تصفیه خانه شهرک اکباتان) فاطمه صالحی رزوه، عبدالرسول تلوری، فاطمه رستمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
216 1009-IWWA (R1) تحلیل حوادث شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری با استفاده از نرم افزار ArcGIS (مطالعه موردی) حامد عارفی زاده، تیمور علیزاده، داود اینانلو، حامد توفیقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
217 1348-IWWA (R1) تحلیل داده های دبی سنجی و تعیین الگوی رفتاری سیال در شبکه جمع آوری فاضلاب شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران ، صادق بقائی پور، سیدمحمدکاظم امامی، امید امیری، بهرنگ ساکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
218 1035-IWWA تحلیل شوری و پهنه بندی کیفیت آبهای زیرزمینی با استفاده از تکنیک تجزیه به مولفه های اصلی، مطالعه موردی : دشت خفر جهرم هما رزمخواه، عیسی محمدی، امین رستمی راوری، علیرضا فرارویی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
219 1368-IWWA تحلیل ضربه قوچ وارتباط آن بانحوه راه اندازی الکتروپمپها درسیستم های پمپاژ غلامرضا مهرنوش مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
220 1442-IWWA (R1) تحلیل عددی نشتی در یک زانویی و اثرات آن بر سیال آب حمید ضیایی آبیز، رسول سلیمانی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
221 1180-IWWA تحلیل فضایی حوادث شبکه توزیع آب شهر اسلامشهر با استفاده از GIS داود نورمحمدی، حمیدرضا مومن زاده، محمد محمدی هاشمی، سمیه کاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
222 1472-IWWA تحلیل واکنش عملکردی زعفران به پساب فاضلاب و زمان آبیاری یحیی چوپان، ابوطالب هزارجریبی، خلیل قربانی، موسی حسام، عباس خاشعی سیوکی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
223 1362-IWWA تحلیل و بررسی بیشترین اتفاقات شبکه های توزیع روستاهای شرق مشهد برمبنای سایز لوله یاسر حیرانی، حجت عباسی، هاشم کوچک زاده دندانساز مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
224 1473-IWWA تحلیل و بررسی شاخص های پایداری و تاب آوری شبکه های جمع آوری فاضلاب در مواجهه با مخاطرات طبیعی و ناهنجاری های غیرطبیعی ایمان سرومند، زهرا طالب زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
225 1246-IWWA تحلیل و تبیین راهبرد تولید در شرکت‏های دانش بنیان با هدف رضایت ذی‏نفعان صنعت آب و فاضلاب احمد نکونام مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
226 1494-IWWA (R1) تخلیه لجن به روش” تر“ توسط ربات شناور و تأثیرآن بر فرآیند تصفیه (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب سبزوار) حسین ریاضی، سیدعلی شایقی، مصطفی جلالی فر، مصطفی ترخاصی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
227 1306-IWWA (R1) تخمین رواناب با استفاده از روش SCS-CN بر اساس سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی استان اصفهان حسین عالم، احمدرضا کریمی، اله یار افلاکی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
228 1425-IWWA تخمین ضریب افت موضعی شیرآلات در شبکه‌های آبرسانی توسط فرآیند واسنجی با الگوریتم جستجوی هارمونی رضا معاشری، محمدرضا جلیلی قاضی زاده، مهدی کمیلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
229 1367-IWWA تخمین مقدار کلر ثانویه لازم برای تصفیه آب با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان و برنامه‌ریزی ژنتیک حمیده جعفری، یوسف عرفانی نسب، سعید طاعتی، علی نوروزی ارکوینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
230 1115-IWWA تدوین راهبرد برای شرکت آبفا گلستان با استفاده از ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمی(QSPM) محبوبه کریمی، محمد علی روحانی، علیرضا کریمی، ولی ا... ساور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
231 1444-IWWA تدوین مدل نظری جهت سایت احداث تصفیه خانه،مطالعه موردی :شهر فاروج سید امیر سعیدی، فرهاد خام چین مقدم، سید ناصر باشی ازغدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
232 1416-IWWA تشخیص حوادث پخش آلودگی در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از آنالیز سیگنال‌ متغیر کیفی (کلر) امیرپویا فخرائی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
233 1082-IWWA تشخیص ناحیه کسر فضای خالی در پرش هیدرولیکی با استفاده از روش پردازش تصویر دیجیتال عباس مرادی اشگفتی، غلامرضا اکبری زاده، احمد فتحی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
234 1508-IWWA تصفیه‌ی رواناب شهری با استفاده از بتن متخلخل حاوی جاذب دولومیت جهت آبیاری فضای سبز: بهینه‌سازی آزمایشات با استفاده از روش سطح پاسخ محمد جواد امیری، لیلا واثقی زاده، علی شعبانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
235 1519-IWWA تصفیه شیرابه نجمه شجاعی، ناصر طالب بیدختی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
236 1488-IWWA تعاریف و پارامترهای مؤثر بر مصرف شبانه آب مشترکین خانگی جواد نوروزی، محمدرضا جلیلی قاضی زاده، ایمان مصلحی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
237 1121-IWWA تعیین سطح شستشوی شبکه‌های فاضلاب به روش جت آب علیرضا کامرانیان مارنانی، بشیر کریمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
238 1375-IWWA (R1) تعیین ضرایب نفوذپذیری غشاء مارپیچی (spiral wound) اسمزمعکوس به روش آزمایشگاهی زینب حدادیان، مصطفی انصاری، علی حقیقی، اسکندر مقیمی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
239 1252-IWWA تعیین غلظت فلزات سنگین در آبهای آشامیدنی مناطق مسکونی شرق دریاچه ارومیه و انطباق آن با استانداردهای ملی احمد اصل هاشمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
240 1351-IWWA تعیین موقعیت بهینه ایستگاه‌های پایش در شبکه های توزیع آب شهری حمید دودانگه، بابک بیات، سید سجاد مهدی زاده محلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
241 1096-IWWA (R1) تعیین نقاط بحرانی شبکه فاضلاب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP در محیط GIS شبنم حسینی، سعید الکایی، رامبد محمدی یار، نرگس مظفری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
242 1181-IWWA (R1) تعیین وضعیت تاب‌آوری تاسیسات آبرسانی بر اساس مدل تاس و قاپان (مطالعه موردی تاسیسات آب شهر بجنورد) روح اله توکلی، سید ابوالفضل رضائیان، عبدالمطلب بحرانی پور، محمد ایزانلو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
243 1438-IWWA تنظیم همزمان شیرهای فشارشکن هوشمند در شبکه‌های آبرسانی نیوشا هدایتی مرزونی، محمدرضا جلیلی قاضی زاده، ایمان مصلحی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
244 1450-IWWA تنوع مولکول های پذیرنده الکترون در ابراز فعالیت سیستم های الکتروشیمیایی در پیل سوختی میکروبی بهار بنی اسدی، فرزانه وهاب زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
245 1287-IWWA تهیه مدل مالی تعویض کنتورهای خراب مشترکین آبفا کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیت تبصره 18 قانون زین العابدین ذبیحی، اشرف احسانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
246 1377-IWWA تهیه و شناسایی نانو کاتالیست دو فلزی تثبیت شده بر روی اکسید گرافن و ارزیابی کارایی آن در حذف بیسفنول A از آب شکوفه یوسفی نیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
247 1140-IWWA توسعه زیر ساخت سبز-آبی در ایجاد شبکه زهکش اکولوژیک شهری با استفاده از ژئوسیستم ها علی رزمی، آتنا چشمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
248 1445-IWWA توسعه یک شاخص نوین کیفیت آب با مدل تصمیم گیری چند معیاره گروهی فازی محمدرضا شوشتریان، محمد علی بقاءپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
249 1159-IWWA توسعه یک مدل تحلیل فازی برای راکتور نا پیوسته متوالی (SBR) در تصفیه خانه های فاضلاب سارا همتیان لرکی، علی حقیقی، حسین ساسانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
250 1094-IWWA (R1) تولید آب شرب با استفاده از جداکننده مافوق صوت در شهرهای ساحلی ایران رضا رضایی، محمد میرزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
251 1193-IWWA چالش‌ها و راهکارهای هوشمندسازی سامانه‌های آب و فاضلاب سیدرضا حسینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
252 1376-IWWA (R1) چالش‌ها و فرصت‌های باز چرخانی آب در تولید کاشی و سرامیک به روش تر در ایران سیدمحمدکاظم امامی، احمد فردوسی، محمد نقیان، مهتاب فرامرزپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
253 1321-IWWA (R1) حذف Zn2+, Co2+، از آب و فاضلاب با استفاده از نانوگرافن اصلاح شده با عامل کربوکسیل به همراه مدلسازی سینتیکی و ترمودینامیکی نوید نوربخش، سید حسن زوارموسوی، اسکندر کلوری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
254 1371-IWWA (R1) حذف ارسنیک از پسابهای صنعتی با کمک با کتری های اکسترموفیل آزاده زهرا فاطمی، سید محمد طباطبایی، عبدالله درخشنده، مسعود نوشادی، سید مهدی برقعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
255 1340-IWWA حذف متیلن بلو از محلول آبی به وسیله هیدروژل برپایه سدیم آلژینات و نانوکریستال سلولز ثریا سلیمانی، امیر حیدری، مسلم فتاحی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
256 1372-IWWA حذف نیترات از آبهای زیرزمینی با استفاده از الکتروکوآگولاسیون با آندهای آلومینیومی الناز زهتاب لطفی، علی رستمی ایرانق، محمدرضا فخری هروی، پرویز عباسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
257 1146-IWWA (R1) حسابداری آب و توسعه پایدار زهرا جعفری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
258 1010-IWWA (R1) حفظ و حفاظت تاسیسات آبرسانی با رویکرد پدافند غیرعامل علی منتظری، حسین نعیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
259 1347-IWWA (R2) دیسپاچینگ هوشمند شبکه توزیع آب شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران ، مجتبی خیاطی ظهیری، علی مرادی، حامد حیدری فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
260 1179-IWWA دینامیک یک لوله انتقال دهنده سیال که از دو ماده مختلف با تکیه گاه میانی تشکیل شده است لیدا وظیفه خواه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
261 1001-IWWA (R1) راهکارهای استفاده ازآبهای ژرف غلامحسین لکزائیان پور، مریم رستمی، فتانه رستمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
262 1459-IWWA راهکارهای طبیعت‌محور برای مدیریت آب باران در شهر تهران فریماه سادات جمالی، شهریار خالدی، محمدتقی رضویان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
263 1002-IWWA راهکارهای مدیریت آب پنهان(مجازی)درجهان غلامحسین لکزائیان پور، مریم رستمی، فتانه رستمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
264 1196-IWWA راهکارهای نوین در مدیریت انرژی با توجه به توسعه پایدار در سامانه‌های فاضلاب هادی دلاور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
265 1204-IWWA رنگزدایی زیستی فاضلاب با استفاده از باکتری های گرمادوست معتدل جداشده از فاضلاب شهری میلاد صابرطحان، محمدعلی محلوجی، علیرضا ذراتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
266 1257-IWWA رهیافت مدیریت سامانه های نمک زدایی در کشورهای عضوشورای همکاری خلیج فارس (آموزه ها و تجارت عملیاتی ) مرتضی برفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
267 1208-IWWA روش کاربردی جهت مدل سازی شبکه های توزیع آب بزرگ محمد حسین مسعودی، فرزاد جهانمرد، محمد رضا جهانمرد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
268 1139-IWWA روش‌های بازیافت آب نامتعارف توسط آب شیرین‌کن‌های خورشیدی و کاربرد این سیستم‌ها در کشت گلخانه‌ای آسیه موسوی دهاقانی، جهانگیر عابدی کوپایی، مائده غفاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
269 1466-IWWA روش های دینیتریفیکاسیون اتوتروف در حذف نیترات از آب آشامیدنی کیوان حبیبی، محمد جواد سراوانی، سید حسین افضلی، علیرضا شاهوران مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
270 1394-IWWA (R1) روش های نوین در ایجاد درآمد و وصول مطالبات و خدمات نو در آب و فاضلاب سونیا حاجی بابایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
271 1485-IWWA (R1) رویکردی نوین در تهیه بانک اطلاعات مکانی مشترکین آب و فاضلاب (مورد مطالعاتی: شهر آبیک، استان قزوین) رویا حبیبی، الهه ربیع، علی موسی خانی، سعید نجات پاشاکی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
272 1408-IWWA رویکردهای مختلف استفاده از آب های نامتعارف شایان مدرس، حامد یزدیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
273 1048-IWWA (R1) رویکردهای نوین تامین آب با مطالعه موردی بحران در سفره پیرامون کویر میقان اراک و بررسی چگونگی اختلاط جبهه آب شور و شیرین کارشناس مطالعات شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی آدشته، یوسف عرفانی نسب، محمد محبی، بهمن آنالویی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
274 1187-IWWA (R1) زراعت چوب در حاشیه کلان شهر تبریز با استفاده از آب های نامتعارف توحید ابراهیمی گجوتی، محسن کلاگری، ژیلا بالائی، اصغر فتحعلی زاده، فریبا خندان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
275 1236-IWWA زهکشی خشک؛ راهکاری نوین برای سازگاری با کم‌آبی در نواحی خشک و نیمه خشک مهدی بهرامی، فاطمه ابوالوردی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
276 1184-IWWA (R1) سامانه نظارت آنلاین و افزایش بهره وری منابع انسانی ، مالی، زمان، سطح کیفیت کاری و ا فزایش ضریب سلامت امین احمدی، محمدرضا رحیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
277 1033-IWWA (R1) سیستم جامع GIS تحت وب در صنعت آب و فاضلاب هادی جعفری، مهدی بهرامی، سید هادی حسینی بیدار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
278 1052-IWWA سنتز آلفا هماتیت در مقیاس نانو با روش انجماد آنی جهت حذف فوتوکاتالیزوری رنگ آزو کارموزین محمدزضا اسمعیل پور، طیبه باقری لطف آباد، امیر حیدری نسب، سهیلا یغمایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
279 1194-IWWA شاخص ارزیابی عملکرد چاههای آب شرب وبهره بردار مبتنی بر شاخص بازده پمپ بر اساس مدل هیدرولیکی توسعه یافته محمد حسین مسعودی، فرزاد جهانمرد، محمد رضا جهانمرد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
280 1070-IWWA شبیه سازی تله جداسازی ذرات معلق در جریان سیال داخل سیستم‌های تصفیه آب و فاضلاب زهره پورنصیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
281 1239-IWWA شبیه سازی و تحلیل اجزای انتقال آب زاهدان با استفاده از نرم افزار WaterGEMS با هدف افزایش دبی حبیب اعلائی، محمد صدیق دهواری، علیرضا قاسمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
282 1392-IWWA (R1) شبیه‌سازی و توسعه از یک فرآیند تصفیه‌خانه آب: یک مورد مطالعه نیروگاه سیکل ترکیبی ابوالفضل عسکری، بهرام ربیعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
283 1514-IWWA شیرابه و اهمیت مدیریت آن در دفنگاه زباله محسن فرزین مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
284 1137-IWWA شناسایی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی و ارایه‌ی مدل بهینه (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های آب و فاضلاب استان فارس و شیراز) گلناز فرشاد، مسعود خشائی، محمد داودآبادی، اردوان نیک نام مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
285 1398-IWWA (R1) شناسایی روابط علی و معلولی چالشهای سامانه‌های آب و فاضلاب کشور نرگس خاتون دولت آبادی، علی عبدالهی نسب، آرش تقی پور زارعی، علی محمد سلطانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
286 1134-IWWA شناسایی شاخص های بهینه در ارزیابی عملکرد هلدینگ صنعت آب و فاضلاب گلناز فرشاد، محمد داودآبادی، ایمان چلیچ مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
287 1072-IWWA (R2) شناسایی و ارزیابی ریسک های برونسپاری فعالیت‏های حوزه بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان یزد مسعود فهرستی ثانی، پریچهر نجفی، احمد فتاحی، داود مخلصی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
288 1482-IWWA شناسایی و ارزیابی عوامل موفقیت در طراحی و ساخت سازه ی آبگیر شناور با تکنیک دیمتل محمود نوروزی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
289 1358-IWWA شناسایی وارزیابی کاربرد نانو جاذب مغناطیسی عامل دار شده با 2-مرکاپتو بنزوکسازول (Fe3O4@SiO2@CPTMS@MB) جهت حذف فلزات سنگین Pb2+, Ni2+ ,Cd2+ درون آب مریم آرین نژاد، مریم جاجرمی خیاط، علی شاکری کندری، مسعود روح بخش معیاری دوم مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
290 1417-IWWA شناسایی و الویت بندی عوامل موثربرمدیریت مصرف آب درمقابله با بحران به روش AHP فازی (مطالعه موردی: روستاهای استان قزوین ) سیدمحمدرضا حسینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
291 1337-IWWA شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های تعیین شیوه انجام خدمات در شرکت آب و فاضلاب شیراز مهدی سجادی پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
292 1212-IWWA (R1) شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر سیستم مدیریت بهره‌وری منابع انسانی (مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان) عبدالحمید جابری، زهرا سالمی، جواد منصوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
293 1467-IWWA ضرورت استفاده و احیاء آب انبارها در ذخیره آب شرب (مطالعه موردی شهر نائین در استان اصفهان) سید اصغر تقوی، آسیه سادات ملاباشی، علی رضا عباسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
294 1113-IWWA ضرورت پیاده سازی و ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی (GIS) در مدیریت بحران درصنعت آب محبوبه کریمی، بهزاد هرمزی، علیرضا کریمی، محسن عادلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
295 1039-IWWA (R1) ضرورت تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در مدیریت پروژه های آب و فاضلاب استان اصفهان مریم سقایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
296 1276-IWWA طراحی مدل تعیین موقعیت کنتورهای آب و ترسیم انشعابات شبکه توزیع آب شهری با استفاده از Model Builder در سامانه GIS شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران ، وحید نوراللهی، فاطمه جوادی، فاطمه واشقانی فراهانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
297 1258-IWWA طراحی مدل تعیین موقعیت کنتورهای آب و ترسیم انشعابات شبکه توزیع آب شهری با استفاده از Model Builder در محیط GIS فاطمه جوادی، وحید نوراللهی، فاطمه واشقانی فراهانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
298 1461-IWWA طراحی و پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی بومی جهت ساماندهی اطلاعات توصیفی و مکانی شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان ابراهیم شریفی فرد، عظیم صابری، مصطفی کابلی زاده، کاظم رنگزن مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
299 1162-IWWA (R1) طراحی و تدوین برنامه نرم افزاری به منظور محاسبه شاخص IRWQI با استفاده از نرم افزار MATLAB نرگس شمس الدینی، سیدمرتضی ذاکر عباسعلی، محمدرضا سمایی، منصوره دهقانی، سعیده رحیمی فر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
300 1328-IWWA طرح بهینه ابعاد سرریزهای لبه تیز ترکیبی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان امین امیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
301 1513-IWWA طرح تشکیل بانک آب در شرکتهای آب و فاضلاب (پوشش کولرهای آبی در راستای سازگاری با کم آبی) ( پایلوت اجرایی: شهرک 22 بهمن کاشان) بامشارکت وسرمایه گذاری گروه صنعتی و بازرگانی توسعه تجارت طلایی محمد مسافری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
302 1256-IWWA عدم قطعیت پیش بینی فرایند تبخیر تحت اثر ترکیبی هموارسازی و جیتر کردن بردار ورودی مینا سیاح فرد، وحید نورانی، محمد تقی اعلمی، الناز شرقی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
303 1200-IWWA عملکرد حوضچه بی هوازی با بستر ثابت و جریان رو به بالا UASB درتصفیه فاضلاب صنایع تولید دی اکتیل فتالات (DOP) محمد باقر ایرانی، علیرضا جاویدی مطلق مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
304 1405-IWWA عملکرد زمانی تعادل بخشی آب زیرزمینی با روش تغذیه مصنوعی (مطالعه موردی دشت کوهدشت استان لرستان( امین پورنداف حقی، سید سجاد مهدی زاده محلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
305 1177-IWWA (R1) فرآیند حذف میکروبی رنگ آزو کارموزین با استفاده از باکتری‌های رشد یافته روی بسترهای متخلخل فرزانه صباغیان، مهسا شایسته وار، طیبه باقری لطف آباد، امیر حیدری نسب، سهیلا یغمایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
306 1383-IWWA (R1) فشارسنجی مستمرشبکه با انطباق مدل نرم افزاری و اصلاح روش بازبینی در راستای شناسایی نشت ها عابدین ساجدی، عادل عزیزی، جواد سلامه زاده، داریوش خادم، شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
307 1518-IWWA فشارسنجی مستمرشبکه با انطباق مدل نرم افزاری و اصلاح روش بازبینی در راستای شناسایی نشت ها. عابدین ساجدی، جواد سلامه زاده زواره، عادل عزیزی، شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
308 1116-IWWA کاربرد GIS در کنترل کیفی پارامترهای شیمیایی منابع آب شرب شهرستان‌های علی‌آباد و رامیان محبوبه کریمی، علیرضا کریمی، فاطمه سادات ابطحی، پورنیک فاضلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
309 1231-IWWA (R2) کاربرد پساب ثانویه تصفیه فاضلاب شهری در آبیاری زمین های کشاورزی: ارزیابی کمی خطر لژیونلا مرضیه فرهادخانی، مهناز نیک آیین، سارا همتی، قاسم یادگارفر، فاضل محمدی مقدم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
310 1522-IWWA کاربرد پساب ثانویه تصفیه فاضلاب شهری در آبیاری زمین های کشاورزی: ارزیابی کمی خطر میکروبی لژیونلا مرضیه فرهادخانی، مهناز نیک آیین، قاسم یادگارفر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
311 1022-IWWA کاربردسامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) درمدیریت تصفیه خانه های شهری با رویکرد توسعه پایدار حدیثه احمدی، سعید کریمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
312 1432-IWWA کاربرد فرآیند راکتور بیوفلیمی با بستر متحرک (MBBR) در تصفیه فاضلاب بهداشتی مطالعه موردی: فاضلاب دانشگاه احسان کامرانی، حمید اکرمی، محمدتقی قانعیان، مریم غلامی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
313 1084-IWWA کاربرد مدل های سه بعدی در مدیریت حوادث تاسیسات آب کاوه حریری اصلی، احمد حضوری علی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
314 1043-IWWA (R1) کشت محصولات غیر مثمربا پسآب تصفیه شده فاضلاب شهری شهر نایین مریم سقایی، حسین میسمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
315 1411-IWWA کشف نشت‌های نامرئی با استفاده از روش‌های نوین (GPR)، مطالعه موردی شهر بابل علی اصغر مسعودزاده حلالخور، علی امیدیان، نیما نیک صفت اباتری، فهامه صالحیان متی کلایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
316 1483-IWWA کنترل کیفیت پلی الکترولیت (پلی‌اکریل‌آمید) مورد استفاده در تصفیه آب و فاضلاب سیدعلی قاسمی، محمدرضا علی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
317 1203-IWWA کنترل هوشمند تصفیه‌خانه‌های فاضلاب محمدحسین زارع مهرجردی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
318 1089-IWWA (R1) محاسبه دوره بازگشت سرمایه در اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب (بررسی اصلاح و بازسازی سال 98 در شرکت آب و فاضلاب منطقه یک) نرگس مظفری، سعید الکایی، رامبد محمدی یار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
319 1087-IWWA محاسبه مساحت مناطق سیل‌زده استان خوزستان در گوگل ارث انجین با تصاویر سنتینل حمیدرضا رحیمی، مهدی ملازاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
320 1120-IWWA محدودیت های مدیریت خشکسالی در سیستم های پیچیده ی طبیعی - انسانی نیما کاظمی، سینا سام مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
321 1322-IWWA مدیریت آب و پساب در بحران کرونا الناز زهتاب لطفی، علی رستمی ایرانق، محمدرضا فخری هروی، پرویز عباسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
322 1391-IWWA مدیریت آب و پساب و بحران کرونا الناز زهتاب لطفی، علی رستمی ایرانق، محمدرضا فخری هروی، پرویز عباسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
323 1421-IWWA مدیریت استراتژیک ساخت پکیج های فاضلاب غیر متمرکز با استفاده از مدل SWOT احسان پاینده جزی، محدثه سادات شاهمرادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
324 1345-IWWA (R2) مدیریت بر مبنای هدف (M.B.O ) و تاثیر آن بر هزینه‌های جاری و میزان وصولی شرکت‌های آب و فاضلاب (مطالعه موردی : شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران) سیدعلی لدنی نژاد، صلاح عبدالهی، علی اردوخانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
325 1083-IWWA (R1) مدیریت بهره وری منابع انسانی وتامین منابع مالی پایدار درخدمات شرکت آب وفاضلاب کاشان زهرا حمامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
326 1055-IWWA مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی با مشارکت خانوارها : نگرش های یک مطالعه در مورد مصرف و مدیریت آب خانوار نرگس حق جو سانیجی، حمیدرضا باغستانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
327 1349-IWWA (R1) مدیریت پساب اسمز معکوس شهر زاهدان با تأکید بر آلودگی محیط زیست و مشکل بهداشتی امیر علی سالاری، فردوس کردمصطفی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
328 1093-IWWA مدیریت ریسک های فرآیندی در شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران ، حسین سجادی فر، وحید ابدان کندری، سحر مظفرنیا، مجید گودرزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
329 1122-IWWA (R1) مدیریت ریسک‌های فرآیندی در شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران ، وحید ابدان کندری، مجید گودرزی، حسین سجادی فر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
330 1215-IWWA مدیریت فشار براساس نقطه بحرانی شبکه توزیع )با مطالعه موردی ( محمد حسین مسعودی، فرزاد جهانمرد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
331 1223-IWWA مدیریت فشار در شبکه های توزیع آب با استفاده از جانمایی و بهره ‌برداری بهینه از شیرهای فشارشکن سیدپیمان مهدوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
332 1224-IWWA مدیریت کیفیت و پایش شبکه آب شهر درگهان فرزانه نصرتی، محمد صادق روحانی، فروغ فروتن، حمید صادقی، علاء امیریان نژاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
333 1240-IWWA مدل ارزیابی کمی و کیفی عملکرد ایستگاه های پمپاژ آب (بهره بردار، ایستگاه،ترکیبی) محمد حسین مسعودی، فرزاد جهانمرد، محمد رضا جهانمرد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
334 1378-IWWA (R1) مدل سازی انتقال آلودگی آب های زیر زمینی از راکتور تصفیه فاضلاب شهر شیراز به چاه آب شرب با استفاده از نرم افزارهایSEEP/W و CTRAN/W بهزاد زارع مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
335 1401-IWWA مدلسازی جذب نیکل از محلول های آبی توسط خاک رس در سیستم های ناپیوسته و پیوسته شهرزاد مالکی، ایوب کریمی جشنی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
336 1135-IWWA مدلسازی سیلاب با استفاده از داده های سنجش از‌ دور و مدل ترکیبی GIS/Fuzzy/AHP (مطالعه موردی شهرستان های ایرانشهر و بمپور ) کیهان خسروی فرد، علی اسماعیلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
337 1234-IWWA مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی با روش MBR (مطالعه موردی: تصفیه خانه اکباتان استان تهران) محمد حسینی، محمد هادی فتاحی، علی حسینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
338 1317-IWWA مدلسازی کیفی شبکه توزیع آب به‌منظور ارزیابی کلر باقیمانده (مطالعه موردی: روستای گراخک) هاشم کوچک زاده دندانساز، محمد سلطانی اصل، مجتبی نیرومند، عباس اسحاقیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
339 1085-IWWA مدل محاسباتی دینامیک سیالات برای جریان گردابی کاوه حریری اصلی، سجاد نظری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
340 1059-IWWA مدل مکان مبنا و محاسبات تلفات آب در خطوط انتقال کاوه حریری اصلی، ساسان رحمانی راد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
341 1028-IWWA (R1) مروری بر بررسی امکان استفاده از فاضلاب و لجن در بتن نگار اسماعیلی، نیما حیدرزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
342 1144-IWWA مروری بر تشکیل رسوب چربی، روغن و گریس (FOG) در لوله های فاضلاب شهری میثم امیدوار، محمد رضا ملایری، فرشاد فرشچی تبریزی، محمد مهدی درودمند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
343 1434-IWWA مروری بر روش‌های اصلاح لجن تصفیه خانه فاضلاب به‌ منظور آبگیری با رویکرد عدم استفاده از مواد شیمیایی سنتتیک الهه شانچی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
344 1299-IWWA مروری بر فرایند نانوفیلتراسیون در شیرین سازی آب شرب امیرحسن طالبی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
345 1172-IWWA (R1) مروری بر فرآیندهای نوین در جداسازی و حذف فلزات سنگین از فاضلاب شفیعه کرمی، عاطفه کرمی، هانا مدرس گرجی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
346 1390-IWWA (R1) مروری بر کاربرد یادگیری ماشین در شبکه‌های توزیع آب Mahsa Samadi، رضا طاهری، محمدعلی گرانمهر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
347 1309-IWWA مروری بر مشخصات فاضلاب کارخانجات تولید مواد دارویی و روش‌های تصفیه آن الهام عبداله زاده شرقی، فایزه یادگاری، لیلا داورپناه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
348 1435-IWWA مروری بر مطالعات انجام شده‌ی رسوب‌زدایی آزاد در مخازن پریسا توحیدلو، ملیکا آسایش، سعید عباسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
349 1277-IWWA (R2) مروری کوتاه بر فناوری های نوین در تصفیه آب و فاضلاب با رویکرد فناوری نانو و مکانیسم اثر آنها مینا مرادی، حسین عبداله زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
350 1520-IWWA مطالعات ژئوفیزیکی (ژئوالکتریکی به روش سونداژ الکتریکی قائم) جهت تعیین مرز آب شور، روستای پلط کله شهرستان لنگرود استان گیلان سیدرضا میرشفیعی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
351 1480-IWWA مطالعه ای بر چالشها و بهبود عملکرد آب شیرین کن خورشیدی-حرارتی رضا باصفا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
352 1436-IWWA مطالعه آزمایشگاهی نشت از روزنه واقع در زیر لوله‌های پلی‌اتیلن مدفون در خاک‌های ماسه‌ای سپهر لسان، مسعود قدسیان، میلاد لطیفی علویجه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
353 1060-IWWA مطالعه طرح آزمایشی مرکب مرکزی جهت حذف COD رنگینه ریمازول بلک از محلول‌های آبی فریبا استوار، محدثه توکلی، سعید پورکریم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
354 1359-IWWA (R1) مطالعه و ارزیابی استفاده از روش پودر خشک در توسعه صنعت کاشی و سرامیک در کشور با رویکرد بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی محمد کاظم امامی، محمد نقیان، احمد فردوسی، مهتاب فرامرزپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
355 1496-IWWA معرفی یک جاذب زیستی جدید برای حذف رنگ متیلن بلو از محلولهای آبی محبوبه شیرانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
356 1108-IWWA معرفی یک فیلتر شنی تند با سه بستر جهت بهینه‌سازی سیستم فیلتراسیون برخط در حذف کدورت رضا اسفی لار، علی معزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
357 1512-IWWA مقایسه ی آزمایشگاهی کارایی منعقد کننده های متداول مورد استفاده در تصفیه آب (سولفات آلومینیوم ، کلرید آهن وسولفات آهن II ) محمد باقر ایرانی، بهرام لاجوردی، زهره قلمداد، علیرضا جاویدی مطلق مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
358 1502-IWWA مقایسه استاندارد‌های آب شرب ایران با EEA، EPA و WHO علی رضا شاهوران، سید حسین افضلی، علی جمالی، کیوان حبیبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
359 1476-IWWA مقایسه استاندارد‌های آب شرب ایران با EEA، EPA و WHO علی رضا شاهوران، سید حسین افضلی، علی جمالی، کیوان حبیبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
360 1489-IWWA مقایسه تجربی راندمان الکتروپمپ های شناور استیل و چدن در ایستگاه آزمایش الکتروپمپ با شرایط یکسان، مطالعه موردی شهر کاشان حسین تحقیقی، مهدی محمدی منفرد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
361 1125-IWWA (R1) مقایسه‌ی تطبیقی مولفه‌های اقتصادی قیمت‌گذاری آب و فاضلاب اسپانیا با ایران شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران ، حسین سجادی فر، هنگامه دولتشاهی، محمد داودآبادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
362 1141-IWWA مقایسه روشهای تصفیه فاضلاب و انتخاب بهترین روش در روستای میامی و امامزاده یحیی ( ع ) شهرستان مشهد در سال 98 تکتم کته شمشیری، عباس اسحاقیان، علی مومن زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
363 1453-IWWA مقایسه روش های مختلف نمک‌زدایی از بعد اثرات محیط زیستی و اقتصادی سارا نظیف، عطیه سمیاریان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
364 1388-IWWA مقایسه عملکردی و اقتصادی مصرف ماده منعقدکننده پک و کلروفریک در تصفیه خانه های آب استان قم هادی قاسمی ورجانی، عارفه السادات فعال نظری، علی جان صادق پور، جاسب زنگنه اینالو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
365 1175-IWWA مقایسه میزان کاهش نیترات در آب های زیر زمینی با دو روش اسمز معکوس و تبادل یونی فاطمه گروسی، کبری آقا بابایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
366 1027-IWWA مقایسه نرم افزارهای PIPENET و WaterGEMS در سیستم های توزیع آب شرب و سرویس نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه ام البنین خلیلی، میر فرید عطارچی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
367 1364-IWWA (R1) مقایسه نقش رهیافت های محاسباتی در تعیین هزینه تمام شده آب در ایران مرتضی تهامی پور زرندی، فاطمه حسینی فخر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
368 1056-IWWA مقدمه ای بر تاب آوری تصفیه خانه های فاضلاب در برابر سیلاب زهرا کریمی شوکی، مجید حسین زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
369 1153-IWWA مکان یابی تزریق فاضلاب به آب زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی یحیی رحیمی، ملیحه رحیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
370 1107-IWWA مکانیابی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ارومیه با استفاده از نرم‌افزار GIS و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره AHP و TOPSIS محمد طایفه طاهرلو، امین افتخاری، ایمان کاظمی، امیر اسدی وایقان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
371 1462-IWWA مکان‌یابی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر شوش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش تحلیل سلسله مراتبی حسین دلفان، مریم حسین زاده، رامین رمضانی، عظیم صابری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
372 1046-IWWA (R1) ملاحظات طراحی بخش آب در نیروگاه های تولید همزمان آب و برق فرزانه Geramiraz مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
373 1152-IWWA (R1) مهندسی ارزش و مدیریت مصرف انرژی در صنعت آب و فاضلاب استان فارس رامتین کریمی، حمیدرضا ابراهیمی، رضا اسدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
374 1155-IWWA نشت یابی در شبکه های توزیع آب با استفاده از سیگنال پاسخ جریان گذرا و تحلیل افتراقی خطی سیدامیرهوشنگ آیتی، علی حقیقی، حمیدرضا غفوری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
375 1000-IWWA (R1) نقش ارکان سازمانی در ایجاد ترومای سازمانی مطالعه موردی : شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی رضا کارزار جدی وند، مرتضی ایراندوست مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
376 1270-IWWA نقش تلویزیون در اصلاح الگوی مصرف بانوان تهرانی معصومه نادری نسب، سمیه رضوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
377 1069-IWWA (R1) نقش نصب چربی گیردرکاهش گرفتگی های شبکه های فاضلاب اراک اشرف احمدلو مقاله پذیرفته شده است
378 1214-IWWA نگاهی کلی به صنعت تصفیه فاضلاب شهری در ایران صابر انتظاری، بهنام وکیلی، دادمهر فائزی رازی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
379 1497-IWWA هیدروژئوشیمی و ایزوتوپی چشمه‌های ملوسان و باروداب (نهاوند) با تاکید بر آمایش منابع آب شرب معرف قدیمی‌ترین مخازن کارستی ناحیه سنندج-سیرجان در ایران واحد کیانی، فرشاد علیجانی، سارا کیانی، عباس اسماعیلی، بارتولومی آندرو ناواراو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
380 1342-IWWA هوشمندسازی تاسیسات آبرسانی در صنعت آب و فاضلاب سید محمد سیدحلاج، محمدرضا اسدی، محمد رمضانزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
381 1092-IWWA هوشمند سازی تاسیسات شهر قمصر ( مطالعه موردی) مهدی به زارع آرانی، سید علیرضا خادمی فر، علیرضا زراعتکار، علیرضا صبوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
382 1403-IWWA هوشمند سازی چاه های آب شرب در صنعت آب و فاضلاب محمدحسین رنجبرجعفری مهدی آباد مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
383 1315-IWWA هوشمند سازی سامانه های آب وفاضلاب حامد افکار مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
384 1286-IWWA هوشمندسازی سیستم آبرسانی مهدی بخشی پور، بابک ابراهیمی، محمد خانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
385 1167-IWWA (R1) هوشمندی شبکه آب و فاضلاب مبتنی بر فناوری های مدل سازی اطلاعات ساختمان و اینترنت اشیاء فاطمه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
386 1310-IWWA وجود کرونا ویروس‌ها در محیط‌های آبی: چالش‌ها و راهکار آن نفیسه امامی، سید عرفان موسوی، میلاد مصلی نژاد، سیده صوفیه موسوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
387 1197-IWWA ویروس کرونا و فاضلاب غزل مهدی زاده، ناصر طالب بیدختی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
388 1360-IWWA (R1) وضعیت استفاده از تکنولوژی و افزایش بهره وری در ادارات آب و فاضلاب شیراز آذر باقریان باجگیرانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است