جهت مشاهده تعرفه شرکت در کارگاه‌ها، کلیک کنید. همچنین به منظور ثبت نام در هریک از کارگاه‌های مورد نظر، از اینجا اقدام فرمایید.

** توجه ** از بین 3 کارگاه ارائه‌شده توسط آقای دکتر طاهریون، کارگاه‌های «ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح‌های آب و فاضلاب» در روزهای 26 و 27 آذرماه و «طراحی سیستم اسمز معکوس با نرم افزار ROSA» در روزهای 17 و 18 دی‌ماه برگزار خواهند شد. 

عناوین و مشخصات کارگاه‌های آموزشی [مجازی] سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران به شرح زیر است:

 

ردیف عنوان کارگاه نام مدرس نوع زمان مشخصات کارگاه
1 تصفیه فاضلاب، بازچرخانی و بازیافت آب در صنعت دکتر مجتبی فاضلی 1 پنجشنبه 8-10 دانلود
2 اولویت‌بندی لوله‌ها برای فعالیت‌های بازسازی شبکه‌های توزیع آب دکتر ستار صالحی 1 پنجشنبه 10-12 دانلود
3 طراحی مدل تابآوری در سامانههای آب و فاضلاب دکتر سعید بشیری 2 پنجشنبه 8-12 دانلود
4 واسنجی مدل شبکه‌های توزیع آب به روش UCHDDSM دکتر پژمان طاهری 2 پنجشنبه 8-12 دانلود
5 کاربرد اقتصاد رفتاری در مدیریت تقاضای آب شهری دکتر سید حسین سجادی­فر 2 پنجشنبه 14-18 دانلود
6 تحلیل به‌کارگیری راه‌اندازهای نرم درسیستم‌های پمپاژ چاه‌ها به لحاظ اقتصادی و کنترل ضربه‌ی قوچ دکتر غلامرضا  مهرنوش 1 پنجشنبه 8-10 دانلود
7 اصول انتخاب و و به‌کارگیری الکتروپمپ‌های شناور و فشار قوی در سیستم‌های پمپاژ دکتر غلامرضا  مهرنوش 1 پنجشنبه 10-12 دانلود
8 معرفی برنامه ایمنی آب آشامیدنی – برنامه ایمنی فاضلاب دکتر غلامرضا شقاقی 1 پنجشنبه 16-18 دانلود
9 ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح‌های آب و فاضلاب دکتر مسعود  طاهریون 3 26 و 27 آذرماه دانلود
10 طراحی سیستم اسمز معکوس با نرم افزار ROSA دکتر مسعود  طاهریون 3 17 و 18 دی‌ماه دانلود
11 طراحی معماری و هیدرولیکی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب دکتر مسعود  طاهریون 3 چهارشنبه 14-18 و پنجشنبه 8-12 و 14-18 دانلود
12 آموزش بازنگری جدید نشریه 117-3 دکتر مسعود تابش 2 پنجشنبه 14-18 دانلود
13 آموزش روش عددی شبکه بولتزمن دکتر رقیه یوسفی 1 پنجشنبه 10-12 دانلود
14 آموزش الگوریتم ژنتیک دکتر رقیه یوسفی 1 پنجشنبه 8-10 دانلود