کلیه افراد حقوقی اعم از شرکت‌های آب و فاضلاب و یا دیگر شرکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی که مایل به حمایت مالی از کنگره می‌باشند می‌توانند فرم مربوط به انجام حمایت مالی را تکمیل نمایند. مبلغ حمایت نیز از طریق درگاه اینترنتی انجمن قابل واریز است. خواهشمند است تصویر فیش واریزی را به همراه فرم تکمیل‌شده به ایمیل دبیرخانه کنگره به نشانی info@iwwa-conf.ir ارسال فرمایید.

هم‌چنین سطوح حمایت مالی از سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران با رویکرد تاب‌آوری سامانه‌های آب و فاضلاب مطابق جدول زیر خواهد بود:

 
 

تذکر مهم: لطفا در هر نوع پرداخت، حتما عبارت «بابت حمایت مالی از سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران با رویکرد تاب‌آوری سامانه‌های آب و فاضلاب» درج شود.