ضن عرض تبریک به کلیه پذیرفته‌شدگان، خواهشمند است فایل ارائه مقالات شفاهی یا پوستری خود را بر اساس قالب‌های زیر تهیه نموده و حداکثر تا تاریخ 1399/8/27 به ایمیل دبیرخانه (info@iwwa-conf.ir) ارسال نمایید.

لازم به ذکر است نحوه‌ی تهیه‌ی فایل ارائه به‌همراه قالب ارائه مقالات در لینک‌های زیر قرارداده ‌شده است:


قالب ارائه شفاهی

قالب پوستر


آموزش کاهش حجم ویدیوها