جهت ثبت نام در کارگاه‌های آموزشی، خواهشمند است به نوع کارگاه و زمان آن توجه داشته باشید.

** توجه ** هزینه‌هایی که در جدول مشاهده می‌فرمایید، برای آن دسته از عزیزانی‌ست که در کنگره ثبت نام کرده باشند؛ در صورت عدم ثبت نام در کنگره، هزینه قابل پرداخت را در صفحه تعرفه کارگاه‌های آموزشی مشاهده فرمایید.

**توجه** از بین 3 کارگاه ارائه‌شده توسط آقای دکتر طاهریون، کارگاه‌های «ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح‌های آب و فاضلاب» در روزهای 26 و 27 آذرماه و «طراحی سیستم اسمز معکوس با نرم افزار ROSA» در روزهای 17 و 18 دی‌ماه برگزار خواهند شد. 

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

06 آذر 1399
10:00-12:00

500,000

ریال
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 10
دکتر ستار صالحی

06 آذر 1399
14:00-18:00

750,000

ریال
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 3
دکتر سید حسین سجادی‌فر

06 آذر 1399
14:00-18:00

750,000

ریال
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 11
دکتر مسعود تابش، مهندس بیتا خوئی، دکتر سارا نظیف، مهندس الهام قاسمی

06 آذر 1399
08:00-12:00

750,000

ریال
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 14
دکتر سعید بشیری

06 آذر 1399
08:00-10:00

500,000

ریال
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 9
دکتر مجتبی فاضلی / دکتر حسین نایب

06 آذر 1399
16:00-18:00

500,000

ریال
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 4
مهندس غلامرضا شقاقی

06 آذر 1399
08:00-12:00

750,000

ریال
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 6
دکتر پژمان طاهری

26 آذر 1399
14:00-18:00

27 آذر 1399
08:00-12:00

27 آذر 1399
14:00-18:00

1,000,000

ریال
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 16
دکتر مسعود طاهریون

05 آذر 1399
14:00-18:00

06 آذر 1399
08:00-12:00

06 آذر 1399
14:00-18:00

1,000,000

ریال
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 26
دکتر مسعود طاهریون

17 دی 1399
14:00-18:00

18 دی 1399
08:00-12:00

18 دی 1399
14:00-18:00

1,000,000

ریال
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 7
دکتر مسعود طاهریون

06 آذر 1399
08:00-10:00

500,000

ریال
سومین کنگره علوم ومهندسی آب وفاضلاب ایران
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 5
مهندس غلامرضا مهرنوش

06 آذر 1399
10:00-12:00

500,000

ریال
سومین کنگره علوم ومهندسی آب وفاضلاب
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 4
مهندس غلامرضا مهرنوش

06 آذر 1399
10:00-12:00

500,000

ریال
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 4
دکتر رقیه یوسفی

06 آذر 1399
08:00-10:00

500,000

ریال
ظرفیت: 100
شرکت کنندگان: 5
دکتر رقیه یوسفی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.