جلسه با جناب آقای مهندس زاهدی
1399-07-24
جلسه با جناب آقای مهندس زاهدی

روز پنج‌شنبه ٢٤ مهرماه، جلسه با جناب آقای مهندس زاهدی، مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس، با حضور دبیر محترم علمی، جناب آقای دکتر افضلی و همچنین دبیر محترم کنگره، جناب آقای دکتر طالب بیدختی