جلسه با جناب آقای مهندس زاهدی
24 مهر 1399

روز پنج‌شنبه ٢٤ مهرماه، جلسه با جناب آقای مهندس زاهدی، مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس، با حضور دبیر محترم علمی، جناب آقای دکتر افضلی و همچنین دبیر محترم کنگره، جناب آقای دکتر طالب بیدختی