جلسه با دکتر نیک‌سرشت و مهندس خرمی‌نژاد از دانشکده اموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز
1399-07-23
جلسه با دکتر نیک‌سرشت و مهندس خرمی‌نژاد از دانشکده اموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز

روز سه‌شنبه 22 مهر ماه، جلسه با دکتر نیک‌سرشت و مهندس خرمی‌نژاد از دانشکده اموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز در خصوص برگزاری مجازی سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران