جلسه چهل و یکم هیئت مدیره انجمن
26 شهریور 1399

جلسه چهل و یکم هیئت مدیره انجمن

چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران روز چهارشنبه 1399/6/26 از 17:15 تا 19:15 به صورت مجازی تشکیل شد. در این جلسه موارد زیر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت:

1- گزارش فعالیت انجمن شامل: انتشار خبرنامه مرداد و آماده سازی خبرنامه شهریور- پیگیری مصوبات جلسات کمیته ها-مراجعه به هیئت اختلاف برای سال 96- معرفی نمایده شرکت مدیریت منابع آب و شروع همکاری آن ها. عدم معرفی نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مصوبات جلسه امروز اتحادیه انجمن های علوم آب توسط دکتر تابش ارائه شد.

2- گزارش فعالیت های نشریه شامل: آماده سازی همزمان 3 شماره دیگر 99 برای جبران عقب ماندگی- گزارش ارسال مصاحبه برای چند نفر - تصویب عضویت آقای دکتر رشیدی در هیئت تحریریه - کسب رتبه "ب" با 685 امتیاز در سال 98 توسط نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب توسط دکتر صفوی و دکتر تابش ارائه شد. همچنین جزئیات آیتم هایی که در ارزیابی کسر امتیاز شده اند توسط دکتر تابش مطرح شد. مقرر شد در مواردی که اشتباه شده در مهلت قانونی اعتراض شود و در زمینه هایی که نقص وجود دارد اقدامات لازم برای رفع نقص توسط سردبیر و دفتر مجله تا قبل از پایان سال رفع نقص شود تا در ارزیابی بعدی امکان کسب رتبه "الف" امکان پذیر شود.

3- گزارش فعالیت های دبیرخانه کنگره شامل تعداد مقالات دریافتی و پیشنهاد کارگاه- گزارش برگزاری جلسه مجازی دبیران - نامه های انجمن در مورد مشارکت و حمایت از کنگره و ابلاغ فراخوان توسط شرکت مدیریت منابع آب و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به کلیه شرکت های استانی– تعداد پایان نامه های دریافتی مسابقه و لزوم تلاش بیشتر برای اطلاع رسانی و دریافت مقالات توسط دکتر طالب بیدختی و دکتر تابش ارائه شد.

4- پیشنهاد هزینه کارگاه های کنگره به شرح زیر تصویب شد:

مبالغ 50 و 75 و 100 هزار تومان برای کارگاه های تا 2 و 2 تا 4 و 4 تا 8 ساعته به شرط ثبت نامه همایش

مبالغ 70 و 120 و 150 هزار تومان برای کارگاه های تا 2 و 2 تا 4 و 4 تا 8 ساعته به شرط عدم ثبت نامه همایش

همچنین مقرر شد اگر هزینه کارگاه توسط اسپانسر یا شرکت های ارائه کننده تامین شود.

5- گزارش فعالیت های انجام شده برای جذب اسپانسر برای کنگره توسط دکتر تابش و دکتر طالب بیدختی ارائه شد.

6- نظرخواهی انجام شده برای لیست پیشنهادی نشست ها و سخنرانی و کارگاه در کنگره توسط دکتر تابش ارائه و مقرر شد پس از تکمیل از طریق کمیته علمی کنگره پیگیری شود.

7- مقرر شد آقای دکتر لطیفی جمع بندی پلتفرم های داخلی برای برگزاری وبینار را در اسرع وقت ارائه کند. همچنین شروع وبینارها توسط آقایان دکتر رشیدی و دکتر جلیلی از طریق پلتفرم دانشگاه بهشتی انجام شود.

8- آیین نامه، پوستر، هزینه، زمان برگزاری، نحوه تهیه سوالات، اعضای شورای علمی و مسئول پیگیری اجرای المپیاد مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

9- پوستر ایده برتر و زمان آن و فرمت ارائه مورد بحث قرار گفت. مقرر شد برای هر ایده یک پوستر مجزا تهیه شود. همچنین فرمت ارائه توسط دکتر نظیف تهیه شود.

10- مقرر شد برای شرکت در المپیاد اعضای انجمن 50 و غیر اعضا 80 هزار تومان بپردازند. همچنین برای شرکت در مسابقه ایده برتر فعلا هزینه ای دریافت نشود. برای شرکت در مسابقه پایان نامه برتر امسال فقط برندگان تعرفه دانشجویی کنگره را بپردازند و از سال آینده همه شرکت کنندگان هزینه داوری را بپردازند.

11- پروپوزال کمیته بین الملل که توسط آقای دکتر شفیعی از مشهد تهیه شده بود تصویب و مقرر شد ایشان اعضای کمیته را معرفی کند.

12- گزارش پیگیری پروپوزال کرونا و نامه دکتر قانعی مبنی بر لزوم معرفی یک دانشگاه پزشکی به عنوان همکار مطرح و مقرر شد با دانشگاه های علوم پزشکی قم، تهران و ایران با محوریت آقای دکتر عالی و خانم ها، دکتر ناصری و دکتر غلامی مذاکره شود.

13- مقرر شد برای تشکیل جلسه با ستاد دریاچه ارومیه و تهیه پروپوزال پژوهشی توسط خانم دکتر نظیف اقدام شود.

14- افراد معرفی شده برای عضویت افتخاری انجمن مطرح و مقرر شد ضمن تماس با آن ها و درصورت پذیرش درخواست، گواهی عضویت شکیلی تهیه و صادر شود.

15- مقرر شد از جلسه آینده یکی از نمایندگان انجمن در استان ها در چند دقیقه گزارش فعالیت های خود را ارائه کند.

16- وضعیت پذیرش اعضای جدید به شرح زیر ارائه شد:

پذیرش 4 عضو حقیقی پیوسته در یکماه اخیر و دریافت حق عضویت از 6 حقوقی و 59 حقیقی از ابتدای سال 99.


www.irwwa.ir

@IRWWA94