جلسه اول شورای سیاستگذاری کنگره سوم آب و فاضلاب
14 تیر 1398

اولین جلسه شورای سیاستگذاری سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران که در پاییز سال 1399 در دانشگاه شیراز برگزار می‌شود در روز یکشنبه 9 تیر 1398 با حضور آقایان دکتر تابش و دکتر طالب بیدختی (نمایندگان انجمن آب و فاضلاب ایران)، دکتر عابدینی (رئیس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شیراز) و نمایندگان شرکت‌های آبفای شهری و روستایی فارس و شهر شیراز و آب منطقه‌ای فارس در محل دانشکده عمران دانشگاه شیراز تشکیل شد. در این جلسه ابتدا فعالیت‌های انجمن و سوابق قبلی کنگره به حضار معرفی شد. سپس حضار در مورد کلیت برگزاری کنگره نظرات خود را ارائه کردند. در نهایت مقرر شد زمان قطعی کنگره، محورهای کنگره، زمان بندی مقالات و برنامه‌های کنگره و نوع و میزان همکاری و مشارکت هر یک از دستگاه‌ها در جلسه بعد نهایی و پوستر کنگره تهیه شود.