برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن
1398-10-21

برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن

مجمع عمومی سالانه به طور فوق العاده (نوبت دوم) انجمن آب و فاضلاب ایران روز سه شنبه 19 آذر 1398 همزمان با برگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت از ساعت 17:30 الی 18:30 در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران تشکیل شد.

در این نشست پس از تعیین هیئت رئیسه، موارد زیر مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت:

1- گزارش فعالیتهای یک سال گذشته انجمن توسط آقای دکتر تابش ارائه شد.

2- تراز مالی سال 1397 توسط آقای دکتر صفوی ارائه شد و مورد تصویب قرار گرفت.

3- روزنامه اسرار به عنوان روزنامه سراسری به منظور درج آگهی های رسمی انجمن انتخاب شد.

4- مقرر شد تغییر کد پستی دفتر انجمن به اداره ثبت گزارش شود.

5- برنامه های سال آینده انجمن توسط آقای دکتر تابش ارائه شد.

6- شرکت کنندگان نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص فعالیتهای سال قبل و برنامه های سال آینده ارائه کردند.