ملاقات با مدیران آموزش و تحقیقات وزارت نیرو
06 بهمن 1398

به دنبال جلسه مورخ 30 دی ماه 1398 با آقای دکتر اولیا معاونت محترم تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو، روز سه شنبه 15 بهمن 1398 جلسه ای با حضور آقایان مهندس درویشی و دکتر افتخاری مدیرکل محترم آموزش و تحقیقات و رئیس محترم موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و آقایان دکتر تابش و مهندس قانع رئیس و نایب رئیس انجمن آب و فاضلاب ایران در وزارت نیرو تشکیل شد. در این جلسه راه حلهای ممکن برای استفاده بیشتر حوزه ستادی و شرکتهای تابعه وزارت نیرو از توانمندیهای انجمن در حوزه آب و فاضلاب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.