ثبت دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
1398-05-21

دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به ثبت رسید.