ثبت دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
21 مرداد 1398

دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به ثبت رسید.